Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ORSZÁGOS

POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

 

Az Országos Polgárőr Szövetség

Elnökségének

2011. I. féléves

M U N K A T E R V E

JANUÁR – JÚNIUS

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

Főbb célkitűzések

1.

 

A Polgárőrség hatékonyabb, koordináltabb, előre tervezett szolgálattal járuljon hozzá a települések általános közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához. 2. A Polgárőr Egyesületek – Megyei Polgárőr Szövetségek – kiemelten kezeljék és szervezzék a kistelepüléseken a közbiztonság védelmét. 3. Az Önkormányzatokkal új alapokra kell helyezni az együttműködést. Az együttműködés új

tartalmát ki kell alakítani.

 

 

 

 

 

4. Folytatni kell – az Egyesületeknél, Megyei Szövetségeknél nyilvántartott, kimutatható – minőségi

polgárőrképzést.

 

5. Meg kell határozni a Polgárőrség karitatív tevékenységének koncepcionális elveit.

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve

20

éves

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve 2

I.

ORSZÁGOS REGIONÁLIS RENDEZVÉNYEK

1. FELKÉSZÍTŐ FÓRUM A 2011. ELSŐ FÉLÉVI POLGÁRŐRSÉGI FELADATOKRÓL

Helyszín: Készenléti Rendőrség

Időpont: 2011. február 05., szombat

Résztevevők: Megyei Szövetségek tisztségviselői, megyénként 10-10 fő Témák:

a) A Polgárőrséggel szemben támasztott általános követelmények

 

 

Előadó: Dr. Túrós András OPSZ elnök

b) Polgárőrök, Polgárőr Egyesületek feladatai a közbiztonság védelmében és a bűnözés

megelőzésében

 

Előadó: Zámbó Péter szakmai alelnök

c) A Polgárőr Egyesületek és az Önkormányzatok együttműködésének új alapjai

Előadó: Tóth Attila Sándor elnökhelyettes

d) Gazdasági, pénzügyi elszámolási követelmények

Előadó: Kolozsi József gazdasági alelnök

e) Polgárőr Alap- és Minőségi Képzés szervezésének és tartalmának a követelményei

Előadó: Csóra György elnökhelyettes

2. AZ ORSZÁGOS RENDŐRSÉGI VÉRADÓ NAP

Az Országos Polgárőr Véradó Napról az OPSZ és a Magyar Vöröskereszt között együttműködési

megállapodás aláírása

 

Helyszín: ORFK székháza

Időpont: 2011. február 11. (péntek)

Részvevők: - Dr. Túrós András OPSZ elnök

- Csóra György OPSZ elnökhelyettes

- Markos György OPSZ elnökhelyettes

- Krug Gusztáv karitatív alelnök

- dr. Balogh Endre Róbert OPSZ admin. igazgató (a koordinációért felelős)

3. AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉVI RENDES BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSE

Helyszín: ORFK székháza

Időpont: 2010. március 26. (szombat)

Napirendi pontok:

1. Az OPSZ Elnökségének beszámolója a 2010-es évben végzett tevékenységről.

Előadó: Dr. Túrós András OPSZ elnök

2. Az OPSZ Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2010-es évben végzett munkáról, az

ellenőrzés tapasztalatairól.

 

Előadó: Tóth Tibor Endre FB elnök

3. Beszámoló az OPSZ 2010. évi gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, közhasznúsági

jelentés ismertetése.

 

Előadó: Kolozsi József gazdasági alelnök

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve 3

4. Személyi kérdések

Felelős: Dr. Túrós András OPSZ elnök

5. Javaslat az OPSZ Alapszabályának módosítására

Előadó: dr. Soos László Károly OPSZ jogásza, JEB tag

(Javasoljuk, hogy a megyei szövetségek közgyűléseiket lehetőleg januártól március közepéig

rendezzék meg, illetve ha eddig nem lehetséges, akkor még március végéig tartsák meg..)

4. 20 ÉVES A POLGÁRŐRSÉG DÍSZÜNNEPSÉG (külön program szerint)

Helyszín: Belügyminisztérium - színházterem

 

Időpont: 2010. április 30. (szombat)

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZŐ MUNKABIZOTTSÁG:

Vezetője: Dr. Túrós András OPSZ elnök

Tagjai: - Markos György OPSZ elnökhelyettes

- Csóra György OPSZ elnökhelyettes

- Tóth Attila Sándor OPSZ elnökhelyettes

- Kardos Pál OPSZ katasztrófavédelmi alelnök

- Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

- Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

- dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

5. OPSZ POLGÁRŐR IFJÚSÁGI TÁBOR

Helyszín: BALATON, Gyenesdiás

Időpont: 2011. június utolsó hete

Résztvevők:

- megyénként 6-6 fő 18 és 30 év közötti fiatal polgárőr,

- Szlovákiából 10 fő fiatal leendő polgárőr

Felelős: Csóra György OPSZ elnökhelyettes

6. ORSZÁGOS POLGÁRŐR NAP ORSZÁGOS POLGÁRŐR VÉRADÓ NAP

Helyszín: Gyenesdiás

Időpont: 2011. július 2.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZŐ MUNKABIZOTTSÁG:

Vezetője: Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

Tagjai: - Horváth Róbert, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnöke

- Krug Gusztáv OPSZ karitatív alelk

- Tóth Attila Sándor OPSZ elnökhelyettes

- Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

- dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve 4

7. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA: ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A POLGÁRŐRSÉG

Helyszín: Pest Megyei Közgyűlés épülete

Időpont: 2011. május 26.

Résztvevők:

- megyénként 10 fő polgárőr,

- megyénként 5-5 polgármester, jegyző, önkormányzati képviselő

Felelős: Dr. Bessenyei Lajos, OPSZ elnökségi tagja

II.

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK

1. 2011. JANUÁR 21. 9.00 ÓRA, KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG

Napirendi pontok:

1) Javaslat az OPSZ I. féléves munkatervére (írásos előterjesztés)

Előadó: Dr. Túrós András OPSZ elnök

2) Javaslat az OPSZ 2011-es évi költségvetésére (írásos előterjesztés)

Előadó: Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

 

3) A Polgárőrök, Polgárőr Egyesületek 2011. évi feladatai a közbiztonság védelmében

a bűnözés megelőzésében (írásos előterjesztés)

 

Előadó: Zámbó Péter OPSZ szakmai alelnök

4) Szakmai követelmények az Egyesületek pénzügyi támogatásaihoz (írásos előterjesztés)

Előadó: Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

5) Polgárőr Egyesületek és az Önkormányzatok együttműködésének új alapjai (szóbeli)

Előadó: Tóth Attila Sándor OPSZ elnökhelyettes

6) 2011. évi polgárőrképzés programjai (írásos előterjesztés)

Előadó: Csóra György OPSZ elnökhelyettes

dr. Bíró Gyula OPSZ Közlekedési Bizottsági tag

 

7) Tisztségviselők munkájának, tevékenységének az értékelése;

a tisztségviselők esetleges rotációja (szóbeli előterjesztés)

 

Előadó: Dr. Túrós András OPSZ elnök

2. 2011. FEBRUÁR 25. 9.00 ÓRA, KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG

Napirendi pontok:

1) Beszámoló az OPSZ 2010. évi tevékenységéről (írásos közgyűlési előterjesztés)

Előadó: dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

2) Beszámoló az OPSZ 2010. évi költségvetésének a végrehajtásáról (írásos előterjesztés)

Előadó: Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

 

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve 5

3) Országos Polgárőr Gyermektábor pályázata

Előadó: Tóth Attila Sándor OPSZ elnökhelyettes

4) Javaslat az OPSZ 20 éves évfordulójának megünneplésére

o Díszünnepség

o 20 éves ALMANACH

o 20 év DVD-n

o 20 év tablókon – kiállítás

Előadó: Dr. Túrós András OPSZ elnök

Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

 

5) Az OPSZ Felügyelő Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010-ben végzett munkáról

(írásos közgyűlési előterjesztés)

Előadó: Tóth Tibor Endre OPSZ FB elnök

6) Egyebek.

o Közgyűlés forgatókönyve

o Informatikai fejlesztések, honlap stb.

3. 2011. MÁRCIUS 18., 9.00 ÓRA, KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG

 

Napirendi pontok:

1) Az OPSZ együttműködési megállapodásainak az áttekintése. (írásos előterjesztés)

Javaslat az együttműködési megállapodások megszüntetésére illetve fenntartására

Előadó: Csóra György OPSZ elnökhelyettes

Markos György OPSZ elnökhelyettes

 

o Rendőrség: Országos Rendőr-főkapitányság

o Katasztrófavédelem: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

o Vám- és Pénzügyőrség

o Önkormányzati Minisztérium

o Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

o Vidékfejlesztési Minisztérium

o RTF

o Magyar Posta

o biztosító társaságok

o Megyei Önkormányzatok Szövetsége

o IPA – Magyarv Szekció

o CBA – POLICE Alapítvány

o Magyar Vöröskereszt

2) Javaslat a polgárőrök baleset-megelőzési programjára

Előadó: Pető Ernő OPSZ Közlekedési Munkabizottság titkár

dr. Bíró Gyula OPSZ Közlekedési Munkabizottsági tag

 

3) Jelentés a megyei polgárőr szövetségek működési-koordinációs és szakmaiiránymutatási tapasztalatairól (a célellenőrzés és az önbeszámolók alapján összeállított

írásos előterjesztés)

 

 

Szempontok:

o Alapszabályuk harmonizál-e az OPSZ Alapszabályával

o Polgárőr fórumok működése (közgyűlés, elnökség, tisztségviselők)

o Megyei Szövetségek és az Egyesületek viszonya

o Információáramlás

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve 6

o Oktatás-képzés

o Ellenőrzés, gazdasági, pénzügyi tevékenység

o Informatika stb.

Főfelelős: Csóra György OPSZ elnökhelyettes

Két ellenőrző Munkabizottság:

1. Dunántúl: Vezeti: Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

Tagjai: Somogyi János OPSZ elnökségi tag és Török Barna

OPSZ FB tag

2. Kelet-Magyarország: Vezeti: Krug Gusztáv OPSZ karitatív alelnök

Tagjai: Kovács Imre és Peszt Péter OPSZ elnökségi tagok

4) Egyebek

4. 2011. ÁPRILIS 22., 9.00 ÓRA, KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG

MEGYEI ELNÖKÖK ZÁRTKÖRŰ ÉRTEKEZLETE

 

Napirendi pontok:

1) A Polgárőrség bűnmegelőző tevékenységének tapasztalatai, eredményei, problémái

2) Kistelepülések biztonságának alakulása

3) A Polgárőrség aktuális kérdései

Előadók: Dr. Túrós András OPSZ elnök

Zámbó Péter OPSZ szakmai alelnök

Megyei/Fővárosi Polgárőr Szövetségek elnökei

 

5. 2011. MÁJUS 20., 9.00 ÓRA, KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG

Napirendi pontok:

1) Javaslat az Országos Polgárőr Nap programjára

Előadó: Horváth Róbert OPSZ elnökségi tag

2) Javaslat az Ifjúsági Polgárőr tábor programjára

Előadó: Csóra György OPSZ elnökhelyettes

3) OPSZ hatályos szerződéseinek áttekintése

Előadó: dr. Soos László Károly OPSZ jogásza, JEB tagja 4) Idegenforgalmi idény polgárőr feladatai (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar, Budapest,

Tisza tó)

 

 

Előadó: Zámbó Péter OPSZ szakmai alelnök

5) Egyebek

6. 2011. JÚNIUS 24., 9.00 ÓRA, KIHELYEZETT ÜLÉS GYENESDIÁSON

 

Napirendi pont:

1) Az Országos Polgárőr Nap helyszínének a bejárása; a Polgárőr Nap feltételeinek

megtekintése a helyszínen.

 

Felelős: Polgárőr Napot rendező Megyei Polgárőr Szövetség elnöke

dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

 

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve 7

III.

TISZTSÉGVISELŐI ÉRTEKEZLETEK

1. 2011. január 7., 11.00 óra, Készenléti Rendőrség

Napirendi pontok:

1. Munkaterv

2. Költségvetés.

3. Tisztségviselők és OPSZ elnökének 2010. évi munkájának az értékelése, minősítése.

Résztvevők: Tisztségviselők

Tóth Tibor FB elnök

 

2. 2011. február 4., 10.00 óra, Készenléti Rendőrség

Napirendi pontok:

1. Általános Gazdasági-Pénzügyi helyzet

2. OPSZ iroda működésének tapasztalatai (munkaszervezés)

3. Márciusi Közgyűlés előkészítése

Résztvevők: Elnökhelyettesek (fakultatív)

Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

Tóth Tibor Endre FB elnök

 

3. 2011. március 4., 10.00 óra, Készenléti Rendőrség

Napirendi pont:

Díszünnepség előkészítése.

Résztvevők: ELŐKÉSZÍTŐ-SZERVEZŐ MUNKACSOPORT

- Markos György OPSZ elnökhelyettes

- Csóra György OPSZ elnökhelyettes

- Tóth Attila Sándor OPSZ elnökhelyettes

- Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

- Kardos Pál OPSZ szakmai alelnök

- Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

- dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

- Tóth Tibor Endre FB elnök

4. 2011. április 1., 10.00 óra, Készenléti Rendőrség

Napirendi pontok:

1. Informatika

2. Díszünnepség

3. Nyári feladatok

Résztvevők: Tisztségviselők

5. 2011. június 3., 10.00 óra, Készenléti Rendőrség

 

Napirendi pontok:

1. Országos Polgárőr Nap

2. Aktuális feladatok

 

Résztvevők: Tisztségviselők

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve 8

IV.

EGYÉB FELADATOK

1. Az OPSZ Honlapjának – folyamatos, napi frissítése.

Felelős: Méhesfalvi Edna

2. Polgárőr-igazolványok készítésének – folyamatos ellenőrzése, az Elnökség tájékoztatása.

Felelős: Csóra György OPSZ elnökhelyettes

dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

 

3. Az OPSZ Sajtókiadványainak – Fotóinak – Riportjainak archiválása. (CD – DVD

Polgárőr Magazin – Almanach)

 

Felelős: Méhesfalvi Edna

4. Katasztrófaelhárítási – Riasztási Terv kiadása.

Felelős: Kardos Pál OPSZ szakmai alelnök

dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

 

Határidő: 2011. január 31.

5. Az OPSZ – Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése – jóváhagyása.

Felelős: dr. Soos László Károly OPSZ jogásza, JEB tagja

dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

 

Határidő: 2011. február 28.

6. Az OPSZ – által kiadott és hatályos szabályzatok, - ún. Belső jogszabálygyűjteménybe való szerkesztése. (Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Szabályzat, Pályázati Szabályzat, Kitűntetési és Jutalmazási Szabályzat, … stb.) (Pontosítani szükséges, mi van, és mi a címük!!!) (elkészítés 30

példányban: 10 db OPSZ, 20 db Megyei Polgárőr Szövetségek)

 

 

 

 

Felelős: dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

Nemcsek Szandra főelőadó

 

Határidő: 2011. január 31.

7. Az OPSZ irodában dolgozó Munkatársak munkaköri leírásának a felülvizsgálata.

(módosítások, kiegészítések, szükség szerinti változtatások)

 

Felelős: Dr. Túrós András OPSZ elnök

Kolozsi József OPSZ gazdasági alelnök

dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

 

Határidő: 2011. január 31.

________________________________________

OPSZ elnökség 2011. I. féléves munkaterve 9

8. A 2010. októberében a Megyei Elnökök zártkörű Értekezletén elhangzott javaslatok,

vélemények – értékelése, elemzése, - javaslat a hasznosításra

Felelős: dr. Balogh Endre Róbert OPSZ adminisztratív igazgató

Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

 

Határidő: Az áprilisi megyei elnöki értekezleten tárgyaljuk meg.

9. Polgárőr járőrözésről a lakók szórólapokon való értesítés feltételeinek a megteremtése;

Polgárőr Tájékoztató Lapok készítése – a Fejér megyei tapasztalatok alapján.

 

Felelős: Zámbó Péter OPSZ szakmai alelnök

Adonyi Krisztina OPSZ gazdasági igazgató

 

10. Polgárőrség karitatív Feladatai” – Koncepció és Intézkedési Terv az Egyesületek

részére.

 

Felelős: Krug Gusztáv OPSZ karitatív alelnök

Határidő: 2011. május 31-éig.

Budapest, 2011. január „.........”

Dr. Túrós András

OPSZ elnök